Ортопедична стоматология – е направление на клиничната стоматология, която се занимава с възстановяване на здраве на зъби и целият лицево – челюстен апарат; наука, която се занимава с различни видове на протезиране на зъби, тъй като зъби – е орган в човешкият организъм, който не може да се самовъзстановява (регенерира).

Към класическите методи на протезиране се отнасят : неподвижно протезиране, подвижно протезиране и микропротезиране.

Ортопедична стоматология Варна. ДончевДент

Ортопедия Услуги

Плакови протези
Циркониеви коронки
Металокерамични конструкции
Безметални керамични конструкции