Пародонтологията се занимава с лечение на заболявания на околозъбни тъкани. Заболявания на пародонта са различни по симптоматика и причини. Последствия от тези заболявания са опасни с развитието на дистрофични изменения на околозъбни тъкани, като резулатат на които зъбно-венечни връзки не могат да стабилизират зъб във венеца. В следствие на това зъбите се разклащат и падат.

Пародонтологията – един от разделите на стоматология, изучаващ строеж, профилактика и лечение на околозъбни тъкани, както и провеждане на противовъзпалителна и възстановителна терапия, насочена на отстраняването на възпаление на пародонталният комплекс, включващ: венци, периодонталният лигамент, корена на зъба, челюстната кост, зъбно – венечни връзки.
Към най – често срещани пародонтални заболявание се отнасят: гингивит и пародонтит.

Пародентология Варна.
Пародентология Варна.

Пародонтология Услуги

Почистване на зъбен камък
Лечение на гингивит
Лечение на пародонтит
Шиниране на зъби