Хирургична стоматология – е раздел на стоматология, която се занимава с хирургично лечение на устна кухина и съседните и области. Това основно се отнася до процедури за отстраняване на възпалителни и патологични процеси, с цел : подобряване на състоянието на зъбите, челюстните кости и меките тъкани.

Хирургичната стоматология е свързана с вадене на неекзактно лекувани зъби и инфицирани корени. В някои случаи с помощта на хирургични методи е възможно запазване на зъби, подложени на механични и възпалителни въздействия (например : циркумцизия на меките тъкани в областта ма мъдрец, апикотомия, бикуспидация, лечение на рецесии). Хирургичната стоматология дава възможност да се предупреди, диагностицира и лекува цялата поредица от заболявания на устната кухина, възстановяване на тъкани и отстраняване на вродени и придобити дефекти.

Вадене на зъби се извършва по определени показания, когато не е възможно те да се запазят. Често хирургичното лечение е важна крачка за реализация на комплексният план на лечение ( например : пародонтологично, протетично, ортодонтско ).

Хирургична стоматология Варна
Хирургична стоматология Варна

Хирургични услуги

Вадене на зъб
Вадене на мъдрец
Лечение на кисти