Вадене на Зъб

Под вадене на зъб се разбира сбор от последователни въздействия, в резултат на които зъбът или коренът се извлича от алвеолата при липса на възможност да се излекува. Това е отговорна и важна манипулация, която се извършва само при наличие на показания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за вадене на Зъб

Сърдечносъдови заболявания (неотдавна прекаран инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия, сърдечна недостатъчност и неконтролирана аритмия )

Нервни и психични заболявания в обострен период ( шизофрения, хипертония)

Някои кръвни заболявани

Бъбречни заболявания (остра нефроза, изразена бъбречна недостатъчност)

Остри стадии на инфекционните заболявания (грип, ангина, дифтерия)

Остра лъчева болест

Първи и последни триместър на бременността

ПОКАЗАНИЯ

Зъби с непроходими коренови канали, безуспешно лекувани хронични периодонтити, радикуларни кисти, синузити, остри гнойни възпалителни процеси

Нъвъзможност да се запази силно разрушени зъби

Подвижност 3 степен

Зъбни травми, фрактури на корена и невъзможност зъба да се запази с консервативни методи на лечение (пломби, фасети, коронки и други)

Неекзактно лекувани зъби

Дълбок кариес на корена със засягане на нерва

Дълбоки костни абсцеси с интоксикация на организма

Перфорации на корена

Свръхбройни зъби

По ортодонтски и протетични показания

Зъбни корени преди провеждане на лъчетерапия

Екстракция се извършва с използване на съвременни анестетици с помощта на специален хирургичен инструментариум (синдесмотоми, клещи, лостове, кюрети, костни фрези и борери) по определена методика, която зависи от анатомичните особенности на разположението на зъби и корени. В края на манипулацията на пациента се дават рекомендации за грижи на раничката (виж вадене на мъдреци).