Лечение на пулпит

Пулпит – е доста разпространенно заболяване , с което стоматолог се сблъсква всекидневно.
Ситуация, когато пациент търпи на зъбна болка с надежда , че тя ще отмине или се страхува да отиде на специалист е позната на всеки. Несвоевременното лечение и отлагане във времето води до усложнение на патологичния процес в корено-каналната система на зъба.
Пулпит – е възпалителен процес, локализиран в пулпата – меката тъкан вътре в зъба, включваща голямо количество нервни и кръвоносни съдове.
Най – честа причина за възникване на пулпит – е зъбният кариес. По–рядко към пулпит могата да доведат последствия от неправилното изпиляване за обвивна коронка или пломба от нисък клас на материала, различни химични въздействия и зъбни травми. Визпалителния процес и инфекция се разпространява по каналите на дентина на зъба към пулпата.
Симптоми и лечение на пулпит зависят от стадий и форма на патологичният процес.

Пулпити се делят на 2 основни форми : Остър и Хроничен

Остър пулпит

За острият пулпит е характерна остра, силна, спонтанна, ирадиираща, повтаряща се, понякога пулсираща болка, която се появява предимно нощно време.

Хроничен пулпит

Хроничният пулпит в повечето случаи протича безсимптомно и се характеризира с разпространение на болестотворни микроорганизми и поява на патологичният процес в съдово – нервен сноп.

Лечение на пулпит

Консервативният метод

Щадящ метод, когато са възможни обратими процеси в пулпата, за последващо съхранение на съдово – нервният сноп

Хирургичният метод

Радикален метод, когато не е възможно да се запази съдово – нервният сноп и той се премахва